Visualisering: Prognos för byggmarknaden 2018

Segmentet bostäder dominerar. När vi tittar på kommande byggstarter under 2018 och jämför med 2017 så ser det ut som att vi hamnar på samma nivåer totalt sett. Bostäder som är det dominerande segmentet ser ut att öka med 16{cfd16704fe64e2cd0ceff3594d03064240503396b5c613b9bfdab1af20458226}, där står Stockholm, Göteborg och Malmö för ca 60{cfd16704fe64e2cd0ceff3594d03064240503396b5c613b9bfdab1af20458226} av planerna.

Inläggsförfattare: Byggdagboken