Så klarar du dig när krisen kommer

Byggkris i höst – svårt att sälja nybyggda bostadsrätter

Under hösten väntar en byggkris i Sverige för nya bostadsrätter på grund av att försäljningen stannat av. Under första kvartalet i år halverades försäljningen av nya bostadsrätter samtidigt som allt fler lägenheter kommer ut på marknaden.*

* Källhänvisning: Nylander, Jan. Byggkris i höst. svt.se.

Ny prognos för de kommande 12 månaderna

Vi har tagit fram en ny prognos för de kommande 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månadernas utfall. Just nu ser det ut som att Sverige kommer att backa med 17{cfd16704fe64e2cd0ceff3594d03064240503396b5c613b9bfdab1af20458226} totalt, där står anläggning för den stora biten. Bostäder som är den stora snackisen verkar backa 8{cfd16704fe64e2cd0ceff3594d03064240503396b5c613b9bfdab1af20458226}. Industrier och kommersiella lokaler verkar också backa även om det inte handlar om några stora pengar. Offentliga lokaler är det enda som verkar stå sig på landsnivå.*

* Källhänvisning: Bergqvist, Olle. Ny prognos för de kommande 12 månaderna. Byggfakta.se.

Men, så klarar du dig när krisen kommer!

När det blir lågkonjunktur är det bara de starka bolag som kommer att komma överleva. Med andra ord, om du jobbar effektiv och inte blöder tid, pengar eller andra resurser, då kan lågkonjunktur vara bra för dig och ditt bolag. Många svaga företag kommer att gå in konkurs och det skapar en ny balans i den fria marknaden. Kort sagt, många konkurrenter kommer att försvinna från marknaden. Men hur ser du till att du inte själv faller om?

Svaret är enkelt. Se till att du jobbar smart och effektiv.

Du måste ha koll på allt inom dina projekt. Bättre koll ger minskade kostnader.

För beställare

Med Byggdagboken får du koll på dina projekt och förenklar kontakten med dina entreprenörer. Du kan se hinder och avvikelser i realtid, ha koll på tillkommande kostnader samtidigt som du får en god samlad dokumentation kring de arbeten som har utförts. Byggdagboken kan därför även användas som grund vid eventuella tvister och försäkringsfrågor.

För entreprenör

Byggdagboken är en komplett lösning för din arbetsplats som gör att du sparar både tid och pengar. Med Byggdagboken får du kontroll och överblick över dina projekt genom att du direkt ser hur många timmar dina anställda har arbetat, hur mycket tid och pengar som har lagts på projektet samt var dina maskiner befinner sig. Byggdagboken ger dig automatiska sammanställningar, underlättar vid fakturering och du kan enkelt ladda upp bilder och dokument. Dessutom finns dag-boken tillgänglig för berörd personal direkt när du har skrivit den.

Byggdagboken ger dig koll med ett klick.

Klicka här för att läsa mer om byggdagboken.

Inläggsförfattare: Byggdagboken