Gävle centrumplan, stationsområdet Del 1. – Nuvarande situation

Vi är mycket kritiska till busstrafiken på Centralplan i Gävle. Torget är i dag farligt med mycket busstrafik, cyklister, bilister och gångtrafik. Det är alldeles för trångt för bussar på centralplanen. Många oskyddade trafikanter är i rörelse på Gävle Centralplan. Busshållplatser I området kring Gävle Station finns flera busshållplatser. Säg att du ska till Sandviken. […]