Gävle centrumplan, stationsområdet Del 5. – Vår plan, Taxiplats

En bra taxiplats ökar tryggheten. Det behövs en taxiplats nära stationen i Gävle. Många passagerare som kliver av fortsätter resan med taxi. Behovet av en närliggande taxihållplats är därför uppenbart. Personer som har handlat och inte klarar av att åka buss med sina varor behöver också ha nära till en taxi. Vi rekommenderar en taxiplats […]

Gävle centrumplan, stationsområdet Del 4. – Vår plan, Busstation

Nuvarande situation Vi är mycket kritiska till busstrafiken på Centralplan i Gävle. Torget är i dag farligt med mycket busstrafik, cyklister, bilister och gångtrafik. Det är alldeles för trångt för bussar på centralplanen. Många oskyddade trafikanter är i rörelse på Gävle Centralplan. I området kring Gävle Station finns flera busshållplatser. Säg att du ska till […]

Gävle centrumplan, stationsområdet Del 3. – Vår plan, Torget

Vi rekommenderar att bygga om Centralplanen till ett vackert och representativt torg. En plats som både är folklig och officiell. Torget ska vara en attraktiv mötesplats året om som lockar med sittplatser i solen, aktiviteter och utbud. Självklart är platsen till för alla: trygg, tillgänglig, flexibel och lättorienterad. Vägvisning för gående På torget ska det finnas […]